Hỗn loạn (Phần 4)

Fauda (Season 4) (2023)

Doron và đội cũ mạo hiểm thực hiện một nhiệm vụ ở nước ngoài khi những kẻ thù mới nuôi mối hận cũ tấn công những điểm chí mạng của Shin Bet.


(0 lượt, đánh giá: 0.0 trên 10)
0.0

41 phút/tập 2023 645 lượt xem

Hỗn loạn (Phần 4) - Fauda (Season 4)
Bình luận